13.04.2018
от

15 с&#1241уір — &#1178aзa&#1179стaндa «&#1178oзы К&#1257рпeш — Бaян С&#1201лу к&#1199ні». Б&#1201л к&#1199ні жaстaр бір-бірінe ысты&#1179 ы&#1179ылaсын білдіріп, сый тaртaды. Oсы oрaйдa Tengrinews.kz тілшісі oтaнды&#1179 шoу-бизнeстeгі &#1178oзы мeн Бaяндaр &#1179aлaй тaнысып, отбасы &#1179&#1201р&#1171аны жайлы материал &#1201сынады. 

&#1178ыдыр&#1241лі Болманов пен &#1178ара&#1179ат &#1240білдина

&#1178ыдыр&#1241лі Болмановты&#1187 айтуынша, олар Жез&#1179аз&#1171анда тойда таныс&#1179ан. «&#1178ара&#1179атты сол кезде к&#1257ріп &#1179алдым. Екеуміз жерлеспіз &#1171ой, Жез&#1179аз&#1171аннан. Содан кейін с&#1257йлесіп, араласып, отбасын &#1179&#1201рды&#1179″, — дейді &#1178ыдыр&#1241лі Болманов.

&#1178ыдыр&#1241лі мен &#1178ара&#1179ат

Сондай-а&#1179, &#1178ара&#1179атты&#1187 айтуынша, 1 желто&#1179сан ж&#1201лдызды отбасы &#1199шін елеулі к&#1199н екен. Себебі сол к&#1199ні &#1241нші болаша&#1179 жарын ал&#1171аш рет тойда к&#1257рген. «&#1178ыдыр екеуімізді&#1187 таныс&#1179ан к&#1199німіз есімде бар. 1996 жылды&#1187 1 желто&#1179саны. Б&#1241рі есімде. Алматыда&#1171ы «Екі ж&#1201лдыз» мейрамханасында тойда жолы&#1179ты&#1179. Екеуімізді жолы&#1179тыр&#1171ан жарат&#1179ан&#1171а, табыстыр&#1171ан та&#1171ыдырыма ризамын», — дейді &#1178ара&#1179ат &#1240білдина с&#1201хбаттарыны&#1187 бірінде.

Еске сала кетейік, былтыр мамыр айында &#1178ыдыр&#1241лі мен &#1178ара&#1179атты&#1187 бесінші баласы д&#1199ниеге келген болатын. 2017 жылы &#1178ара&#1179ат &#1240білдина &#1179ыз босанып, о&#1171ан Аяла есімін &#1179ой&#1171ан еді.  Ж&#1201лдызды ж&#1201п 1999 жылы отбасы &#1179&#1201р&#1171ан. 

© Instagram/karakat_a

&#1178айрат Н&#1201ртас пен Ж&#1201лдыз &#1240бдук&#1241рімова

&#1178аза&#1179станды&#1179 &#1241нші &#1178айрат Н&#1201ртас былтыр &#1179азан айында &#1171ана &#1241йелі Ж&#1201лдыз &#1240бдук&#1241рімованы т&#1201&#1187&#1171ыш рет ел алдына алып шы&#1179&#1179ан болатын.

Ж&#1201лдызды ж&#1201п «Арман…» (орысша атауы «Когда ангелы спят») атты фильмні&#1187 таныстырылымына келген еді. Кейінірек Ж&#1201лдыз &#1240бдук&#1241рімова &#1241ншімен &#1179алай таныс&#1179анын айтып берген болатын. Оны&#1187 айтуынша, олар 2007 жылды&#1187 жазынан кездесе баста&#1171ан.

«Жаз… Маусым айы…Махаббат, романтика, ба&#1179ыттымыз, ойда еште&#1187е жо&#1179. Сол кезде 18-19 жаста едік, еште&#1187е ойламады&#1179, &#1179арым-&#1179атынасты&#1187 не екенін д&#1201рыс т&#1199сінбей ж&#1199рдік, тек бір-бірімізді с&#1199йіп, бірге бол&#1171ымыз келді. Онымен бірге бас&#1179а &#1179ала&#1171а кетіп, бас&#1179а &#1257мірді бастап, ба&#1179ытты бол&#1171ымыз келді. &#1256згелерді&#1187 пікірін ты&#1187да&#1171ымыз келмеді. Біз &#1199шін бастысы — ата-аналарымызды&#1187 бізді &#1179олдап, шешімімізді &#1179абылдауы болды.», — деп жаз&#1171ан еді Ж&#1201лдыз &#1240бдук&#1241рімова.

&#1178азіргі уа&#1179ытта ж&#1201лдызды ж&#1201пты&#1187 екі &#1201лы ж&#1241не екі &#1179ызы бар.

© Instagram/kair_n

Жанболат пен Жазира

Ж&#1201лдызды дуэт Алматыда студенттік кезде таныс&#1179ан екен. Жазира Байырбекованы&#1187 айтуынша, болаша&#1179 жары о&#1171ан сезімін бірден білдірмеген.

Жанболат пен Жазира

Бастап&#1179ыда Жанболат о&#1171ан а&#1171асындай болып, &#1179ам&#1179орлы&#1179 к&#1257рсетіп ж&#1199рген екен. Осылайша, оларды&#1187 танысты&#1171ы махаббат&#1179а &#1201лас&#1179ан. «Ба&#1179ыт деген &#1179ыз баласы &#1199шін отбасын &#1179&#1201рып адал жар болу, &#1201рпа&#1179 т&#1241рбиелеу деп т&#1199сінемін. Мен б&#1201л ба&#1179ытты &#1179адам&#1171а 1996 жылы 7 маусым к&#1199ні ниет білдірдім. Я&#1171ни, б&#1201л — бізді&#1187 отбасын &#1179&#1201р&#1171ан к&#1199німіз. Содан бері ж&#1201бымыз жазылмай бірге келе жатырмыз, Алла&#1171а ш&#1199кір айтамын», — деген Жазира осы&#1171ан дейін берген с&#1201хбаттарыны&#1187 бірінде.

Ашы&#1179 дерекк&#1257здерден алын&#1171ан сурет

Б&#1199ркіт пен Аиша

Ж&#1201лдызды ж&#1201п Б&#1199ркітті&#1187 ту&#1171ан к&#1199нінде таныс&#1179ан екен. Ол кезде &#1241нші Б&#1199ркітті&#1187 бас&#1179а с&#1199йіктісі болыпты. Алайда Аишаны к&#1257рген Б&#1199ркіт сол кездегі с&#1199йіктісін &#1201мытып кеткен. С&#1201хбаттарыны&#1187 бірінде Б&#1199ркіт Аиша&#1171а бір к&#1257ргеннен &#1171ашы&#1179 бол&#1171анын айтады. 

Ашы&#1179 дерекк&#1257здер алын&#1171ан сурет

«Дегенмен жас айырмашылы&#1171ы бай&#1179алады. Мен одан 12 жас&#1179а &#1199лкенмін &#1171ой. Біра&#1179 мен Аишамен &#1241рдайым а&#1179ылдасамын. Бізде т&#1241рбие ма&#1187ызды р&#1257л ат&#1179арады. &#1240кем мен анамны&#1187 &#1179алай бірге &#1257мір с&#1199ргенін к&#1257рдім, соны біз де &#1179айталап жатырмыз», — деген еді Б&#1199ркіт осы&#1171ан дейінгі с&#1201хбаттарыны&#1187 бірінде. 

© Instagram/berqut_qazaqstan

Айта кетейік, ж&#1201лдызды топ 2010 жылы отау &#1179&#1201р&#1171ан еді. Оларды&#1187 екі &#1201лы бар. Ал &#1179азір Аиша &#1199шінші балаларына ж&#1199кті.

Арман &#1178о&#1187ырбаев пен Аша Матай

Ж&#1201лдызды топ &#1199йлену тойын 2015 жылды&#1187 25 &#1179ырк&#1199йегінде &#1257ткізген болатын. Ал 2016 жылды&#1187 &#1179азанында Аша Матай &#1179ызды болып, ана атан&#1171ан еді. 

© Instagram/asha_matai

«Екеуміз бір-бірімізді бір к&#1257ргеннен &#1171ашы&#1179 болды&#1179 деп айта алмаймын. Бірге ж&#1201мыс істеген телеарнада танысты&#1179. Ол с&#1201хбат&#1179а келген екен. Ал мен сол кезде «&#1178алайсы&#1187?» интерактив шоуын ж&#1199ргізіп жаттым. Бірде д&#1241лізде бетпе-бет кездесіп &#1179алды&#1179. Мен оны сол кезде тым жас жігіт деп санадым. Ол мен &#1199шін тек Mysterions тобыны&#1187 солисі болатын. Сол топта&#1171ы жігіттер менен айтарлы&#1179тай кіші деп ойлайтынмын. Біра&#1179 мен Арман&#1171а т&#1201рмыс&#1179а шы&#1171ып, балалы боламыз деп м&#1199лде ойламадым. Ол да осылай болады деп ойлама&#1171ан да. Кейін екеуіміз «Сына&#1179″ ба&#1171дарламасында кездесіп &#1179алды&#1179. Сол кезде мен одан &#1241зілдеп «&#1178ыздары&#1187 &#1179алай?» деп с&#1201райтынмын. Себебі біз &#1179алада &#1257тіп жат&#1179ан кештерде жиі кездесіп &#1179алатынбыз. Содан бір к&#1199ні &#1179&#1201рбым «екеуі&#1187ді &#1179осайын» деп &#1201сыныс жасайды. Осылай ол ма&#1171ан на&#1171ыз ер адам &#1241рі байсалды жігіт ретінде &#1201най бастады», — деген еді Аша Матай былтыр &#1179ырк&#1199йек айында The Эфир жобасына берген с&#1201хбатында.

© Instagram.com/asha_matai

 То&#1179тар мен Бейбіт

Ж&#1201лдызды топ с&#1201хбаттарыны&#1187 бірінде ша&#1187ыра&#1179 &#1179&#1201ру&#1171а оларды&#1187 бірге дуэт болып &#1257нер к&#1257рсетуі бастама бол&#1171анын айтады. Бейбіт Сейду&#1241лиеваны&#1187 айтуынша, олар 2002 жылы ал&#1171аш рет дуэт болып сахна&#1171а шы&#1179&#1179ан.

То&#1179тар мен Бейбіт, 2007 жыл. © neke.kz

«Мені&#1187 &#1241н айтуым, даусым То&#1179тар&#1171а &#1201напты. То&#1179тар екеуміз сол кеште танысты&#1179. Осылайша, 2002 жылды&#1187 14 с&#1241уірінде Бейбіт Сейду&#1241лиева То&#1179тар Серіковті&#1187 ал&#1171аш&#1179ы шы&#1171армашылы&#1179 кешінде бірге сахна&#1171а шы&#1171ып, осыдан кейін жа&#1179сы араласа баста&#1171ан. Айтуынша, жарты жыл уа&#1179ыттай «То&#1179тар а&#1171а» дей айтып ж&#1199рген. Кейіннен 2007 жылы ж&#1201лдызды топ ша&#1187ыра&#1179 к&#1257терген. 

© Instagram/saken_maigaziyev

Естері&#1187ізге сала кетейік, То&#1179тар Серіков пен Бейбіт Сейдуалиеваны&#1187 Беколжас есімді &#1201лы ж&#1241не 2015 жылы д&#1199ниеге келген егіз &#1201лы бар. 

 

Комментарии закрыты.