18.10.2018
от

Aлмaтыдa Сeрік eсімді &#1179aзa&#1179ты&#1187 &#1179aйсaр жігіті т&#1201рaды. Oл 13 жасында екі ая&#1171ынан бірдей айырылып &#1179ал&#1171ан. Б&#1199гінде «&#1178аза&#1179станны&#1187 100 жа&#1187а есіміні&#1187″ &#1179атарына енген Серік Есматов Tengrinews.kz тілшісіне &#1257з &#1257мірі, жетістіктері мен ал&#1171а &#1179ой&#1171ан ма&#1179саттары жайлы айтып берді.

Серік 1998 жылы Алматы &#1179аласында д&#1199ниеге келген. №84 мектепті бітіріп, &#1200БТ тапсырып, &#1178аза&#1179 туризм ж&#1241не спорт академиясына о&#1179у&#1171а т&#1199скен. Ал 2011 жылы 30 тамызда «та&#1171дырды&#1187 сына&#1171ына т&#1199стім» дейді &#1257зі.

«13 жаста едім. Алматыда&#1171ы «Алматы-1″ вокзалынан 500 метр жерде т&#1201рамын, &#1199йім сол жерде. &#1178ала&#1171а ж&#1241не одан &#1179айтып &#1199йге жету &#1199шін сол теміржол рельстерін к&#1199нделікті кесіп &#1257ту керек болды. Ж&#1199зуге баратынмын, кезекті рет жатты&#1171удан &#1199йіме &#1179айтып келе жаттым, с&#1257йтіп ж&#1199к вагондарыны&#1187 астына т&#1199сіп &#1179алдым», — дейді ол.

Серікті&#1187 айтуынша, оны&#1187 &#1257мірлік ма&#1179сатыны&#1187 барлы&#1171ы ата-анасын ба&#1179ытты етуге ба&#1171ыттал&#1171ан.

«Мені&#1187 отбасым &#1179арапайым. Ата-анам балаларын ба&#1179ытты ету &#1199шін тер т&#1257гіп, е&#1187бек етеді, ал біз — балалары ата-анамызды&#1187 алдында&#1171ы борышымызды &#1257теу &#1199шін барымызды саламыз. Мен отбасында кенжемін, биік белестерден к&#1257рінгім келеді, табысты, т&#1241уелсіз болу&#1171а тырысамын. Себебі біріншіден, ата-анамны&#1187 ба&#1179ытты &#1171&#1201мыр кешкенін &#1179алаймын, екіншіден ая&#1179тарым жо&#1179″, — дейді Серік.

Серік &#1179азіргі та&#1187да спортпен айналысып, &#1179о&#1171амды&#1179 шаралар&#1171а белсенді &#1179атысады.

«Б&#1199гінгі та&#1187да а&#1171замды дамытып, физикалы&#1179 формамды са&#1179тау &#1199шін спортпен айналысамын. &#1178о&#1171амды&#1179 ж&#1201мыстар&#1171а белсенді араласып, елімізді&#1187 жастары мен т&#1201р&#1171ындары &#1199шін оратор-мотиватормын», — дейді ол.

Сонымен &#1179атар, Серік жетістіктері туралы да айтып берді.

«Мені&#1187 &#1257мірдегі е&#1187 бірінші жетістігім бір жас&#1179а тол&#1171анда бол&#1171ан, мен ж&#1199руді &#1199йреніппін. Екінші жетістігіме 14 жасымда &#1179ол жеткіздім, мен протез ая&#1179пен т&#1201рып, &#1257мірімде екінші рет ж&#1199руді &#1199йрендім. 15 жасымда командаммен бірге &#1178аза&#1179станны&#1187 намысын &#1241лемдік аренада &#1179ор&#1171адым, отырып ойнайтын волейболда командам &#1179ола медаль алды», — деді Серік

Серік марафон&#1171а &#1179атысуда

«Бірнеше рет 42, 195 ша&#1179ырымды&#1179 дистанция бойынша марафон&#1171а &#1179атыстым, м&#1199мкіндігі шектеулі жандар арасында ж&#1199лделі орындар&#1171а ие болдым. Отырып ойнайтын волейболдан &#1178аза&#1179стан чемпионатына бірнеше рет &#1179атыстым. Тіпті ауыр атлетикада ба&#1171ымды сынап к&#1257рдім», — дейді ол.

Б&#1201л жетістіктерінен б&#1257лек «Н&#1201р Отан» партиясыны&#1187 &#1179&#1201рамына кірген Серік болаша&#1179&#1179а &#1179&#1201р&#1171ан жоспары туралы да айтты.

«Е&#1187 бірінші кезекте академияда&#1171ы о&#1179уымды т&#1241мамдап, дипломымды алып, &#1257зге жо&#1171ары о&#1179у орнында білімімді жал&#1171астырып, беделді маманды&#1179 иесі бол&#1171ым келеді. Себебі &#1257з болаша&#1171ымды на&#1179ты бір маманды&#1179пен байланыстыруды ойлаймын. Ол маманды&#1179 ма&#1171ан &#1201найтын болады, солайша &#1257зімні&#1187 ж&#1241не отбасымны&#1187 &#1171ана емес, &#1178аза&#1179станны&#1187 дамуына &#1199лесімді &#1179ос&#1179ым келеді», — деді ол.

Суреттер Серік Есматовты&#1187 жеке м&#1201ра&#1171атынан алынды.

Айтуынша, отбасын &#1179&#1201ру да жоспарында бар, біра&#1179 «&#1179азір емес, б&#1241лкім бір-екі жылдан кейін болар» деп к&#1199лді Серік.

Комментарии закрыты.