04.01.2019
от

Eлдeн кeту жaйлы, oны&#1187 o&#1187-сoлын тaрaзылa&#1171aн тaл&#1179ылaулaрды жиі eстиміз. Aл кeліп жaт&#1179aндaр, біржола к&#1257шіп келгендер б&#1199гінде елімізде &#1179алай &#1257мір с&#1199ріп жатыр? Елімізге келіп жат&#1179ан &#1179арапайым т&#1201р&#1171ындарды&#1187 ойы &#1179андай, келудегі ма&#1179сат не, &#1179аза&#1179станды&#1179тар жайлы не дейді? Tengrinews.kz сайтында «Елге жол» атты арнайы жобамызды &#1201сынамыз.

Мадина Аешева — Алматыда туып-&#1257скен. Біра&#1179 10 жыл б&#1201рын отбасы жа&#1171дайымен &#1178ыр&#1171ызстан&#1171а к&#1257шуге тура келген. Елге к&#1257шіп келу туралы ойлары, &#1178ыр&#1171ызстан мен &#1178аза&#1179станда&#1171ы жа&#1171дайы, &#1257мірі, отбасы ж&#1241не болаша&#1179 арман-м&#1201раттары жайлы кейіпкеріміз баяндап берсін. 

Алматы&#1171а 2017 жылды&#1187 тамызында оралдым. О&#1171ан себеп — Отан&#1171а оралу&#1171а деген ниетім. Негізі &#1257зім Алматыда туып-&#1257скенмін. 2008 жылы отбасылы&#1179 жа&#1171даймен анаммен ж&#1241не бауырыммен бірге Бішкекке к&#1257шіп бар&#1171анбыз. Анамны&#1187 туыстары сонда бол&#1171анды&#1179тан, осы елді та&#1187дады&#1179. Сол жа&#1179та мектеп бітіріп, университетке о&#1179у&#1171а т&#1199стім. Журналист маманды&#1171ын та&#1187дадым, біра&#1179 &#1199шінші курсымда диплом ал&#1171аннан кейін &#1178аза&#1179стан&#1171а ораламын деп шешім жасадым. Б&#1201л ой мектеп кезінен бері &#1179ордаланып, сол к&#1199йі ой-ниетім бол&#1171ан. Оны&#1187 &#1199стіне Алматыда &#1179&#1201рбым бар еді, ол да &#1178ыр&#1171ызстаннан келген. Ол мені о&#1187т&#1199стік астана&#1171а к&#1257п уа&#1179ыттан бері ша&#1179ырып ж&#1199рді. 

С&#1257йтіп, 2017 жылы о&#1179уды бітіріп, &#1178аза&#1179стан&#1171а к&#1257шемін деп &#1201й&#1171ардым. 1 тамызда ж&#1201мысымнан шы&#1171ып, барлы&#1179 ісімді со&#1187ына дейін жеткізіп, ша&#1171ын &#1171ана шабаданымды &#1179ол&#1171а алып, жол&#1171а шы&#1179тым. Арман &#1179ала&#1171а бар бол&#1171аны 42 мы&#1187 те&#1187гемен келген едім. Бір жарым ай бойы осы сомамен &#1179алай &#1257мір с&#1199ргеніме та&#1187&#1171аламын.

Отбасым, анам мен бауырым Бішкекте &#1179алды. Алдымда т&#1201р&#1171ан белгісіздіктен &#1179ор&#1179ыныш болды. Ал&#1171аш&#1179ы кездерде &#1241пкемні&#1187 &#1199йінде т&#1201рдым. Ол ма&#1171ан &#1179&#1201жатымды реттеуге к&#1257мектесті. 

Келгелі бері бірнеше ж&#1201мыс ауыстырып &#1199лгердім: SMM менеджерінен контент-редактор&#1171а дейін. Елге келген со&#1187 ж&#1201мыс іздеп ж&#1199ріп, шытырман о&#1179и&#1171алар&#1171а тап болдым: Алматы&#1171а келер алдында SMM менеджер іздеген бір компания&#1171а т&#1199йіндеме жіберген едім. &#1240&#1187гімелесу барысында ж&#1201мыс орнында &#1179ызы&#1179 болды — компания екі ай бойы тегін т&#1241жірибеден &#1257туімді талап етті. Ал ма&#1171ан а&#1179ша тап сол жерде керек еді. Кейін бірнеше ай бойы продакшн-студияда ж&#1201мыс істеп, а&#1179ырында а&#1179шасын бермей, «ла&#1179тырып» кетті. &#1256з &#1179&#1201&#1179ы&#1179тарымды білгендіктен, &#1241ділдікті орнатып, е&#1187бегім &#1199шін за&#1187ды а&#1179ымды алып кеттім.

Бішкекте екі жыл телевизияда ж&#1201мыс істегенмін. Эфирге &#1179айта орал&#1171ым келді. С&#1257йтіп ж&#1199ріп, арманым 2018 жылды&#1187 &#1179а&#1187тарында орындалды. &#1178&#1201рбым Facebook желісінде телевизиялы&#1179 жоба&#1171а журналист іздеп жат&#1179аны жайлы жазба о&#1179ып &#1179алыпты. К&#1257п ойланбастан сол жа&#1179&#1179а т&#1199йіндемемді жіберіп, к&#1257п &#1201замай &#1179абылдандым. Б&#1201л ж&#1201мыста &#1257зімні&#1187 жа&#1187а &#1179абілетімді аштым — криминалды&#1179 та&#1179ырыптар&#1171а арнал&#1171ан жоба&#1171а сценарий жаза бастадым. Сол с&#1241тте барлы&#1179 &#1179иынды&#1179 артта &#1179ал&#1171андай &#1241сер болды. Алайда жоба жабылып &#1179алып, жа&#1187а ж&#1201мыс&#1179а орналастым.  

&#1178азіргі уа&#1179ытта Алматы мен Бішкекте &#1179атар т&#1201рамын деп айту&#1171а болатын шы&#1171ар. Демалыс ж&#1241не мереке к&#1199ндері отбасымен бірге болу&#1171а м&#1199мкіндік туады. Осы жылдар бойы &#1178ыр&#1171ызстан мені&#1187 екінші &#1199йіме айналды, ол жа&#1179тан к&#1257п дос таптым, &#1257мірімні&#1187 жар&#1179ын с&#1241ттерін сонда &#1257ткіздім. Онда &#1179уаныш та, &#1179ай&#1171ы да болды. &#1178ыр&#1171ызстанда 2010 жыл&#1171ы «с&#1241уір т&#1257&#1187керісіні&#1187″ ку&#1241гері болдым. &#1198кіметке &#1179арсы &#1199лкен т&#1257&#1187керіс болды. Бірнеше к&#1199нні&#1187 ішінде Бішкекте аласапыран болды да кетті. &#1178атты &#1179оры&#1179ты&#1179…

Ертеден-а&#1179 к&#1257&#1187ілім &#1178аза&#1179стан&#1171а тартып т&#1201ратын. Алматы мен Бішкекті&#1187 айырмасы жер мен к&#1257ктей. &#1178аза&#1179стан&#1171а орал&#1171аныма &#1257кінбеймін. Жеке &#1257мір с&#1199руден &#1199йренгенім к&#1257п: кедергілерден, сындардан &#1257туден &#1179оры&#1179пау, &#1179ажет кезінде д&#1201рыс шешім &#1179абылдай білу ж&#1241не еш&#1179ашан &#1257кінбеу. 

Суреттер кейіпкерімізді&#1187 жеке м&#1201ра&#1171атынан

Жасым 22-де ж&#1241не &#1178аза&#1179станда&#1171ы &#1257мірімні&#1187 жа&#1187а тарауы енді басталды. Бастап&#1179ыда 10 жыл бойы к&#1257рмей кеткен отанымда&#1171ы &#1257мірге бейімделу &#1179иын болды. Біра&#1179 уа&#1179ыт &#1257те келе жа&#1171дай реттеле бастады. Алматыда жа&#1179сы &#1241ріптестерім, достарым, туыстарым бар. М&#1201нда болу &#1257те жайлы, болаша&#1179та отбасымды Бішкектен алып келіп, осында &#1257мір с&#1199рсем деймін.

О&#1179и отыры&#1187ыз: 

«90-жылдар &#1257мірімні&#1187 е&#1187 &#1179иын кезе&#1187і болды» — Нигериядан шы&#1179&#1179ан алматылы&#1179 Боб Усоро

«&#1178аза&#1179 елін а&#1187сайтынбыз, кітаптарын о&#1179ып, концерттерін к&#1257ретінбіз»

«&#1178аза&#1179ты&#1187 жанын Шо&#1179ан У&#1241лиханов пен Олжас С&#1199лейменов ар&#1179ылы т&#1199сіндім»

Комментарии закрыты.