27.06.2019
от

&#1256нeрінe б&#1199кіл &#1241лeм т&#1241нті &#1179aзa&#1179стaнды&#1179 &#1241нші Димaш &#1178&#1201дaйбeргeн шы&#1171aрмaшылы&#1171ынaн б&#1257лeк, &#1257зіндік стилімeн eрeкшeлeнeді дeугe бoлaды. &#1178аза&#1179станды&#1179 &#1241нші карьерасында стилін бірнеше рет &#1257згертіп, тіпті &#1178ытайды&#1187 кейбір басылымдары мен жарнама агенттіктеріні&#1187 м&#1201&#1179абасына т&#1199сті. Tengrinews.kz тілшісі отанды&#1179 ж&#1201лдызды&#1187 имиджіне шолу жасады.

Димаш &#1178&#1201дайберген таяуда Минскідегі «Динамо» стадионында &#1257ткен II Еуропа ойындарыны&#1187 ашылу салтанатында &#1257нер к&#1257рсеткен болатын. Ол онда Игорь Крутойды&#1187 с&#1199йемелдеуімен итальян тілінде жа&#1187а композицияны орындады. 21 маусымда &#1257ткен шоуды 22 мы&#1187нан аса адамды тамашалады, сондай-а&#1179 196 елде к&#1257рсетті. Отанды&#1179 ж&#1201лдызды&#1187 іс-шара&#1171а киіп келген костюмі келген к&#1257рермендерді&#1187 есінде &#1179ал&#1171ан болуы тиіс.

Cондай-а&#1179, биыл а&#1179панда Димаш &#1178&#1201дайберген А&#1178Ш-та&#1171ы The World’s Best шоуында &#1257нер к&#1257рсеткен еді. Ол б&#1201л бай&#1179ау&#1171а &#1179ара &#1179ыз&#1171ылт т&#1199сті костюм киді.

&#1178аза&#1179станды&#1179 &#1241ншіні&#1187 танымал болуына елеулі &#1199лес &#1179ос&#1179ан &#1178ытайда&#1171ы I’m A Singer бай&#1179ауыны&#1187 &#1241рбір кезе&#1187індегі костюмдерді ерекше атап &#1257ту керек десек арты&#1179 болмайды. Себебі &#1241нші онда т&#1199рлі ою-&#1257рнектермен, тастармен безендірілген, сондай-а&#1179, жылтыр детальдары бар естен кетпес костюмдермен &#1257нер к&#1257рсетті. &#1240ншіні&#1187 имиджін &#1257згертуге &#1179ытайлы&#1179 дизайнерлер де біраз &#1241серін тигізген болар.

Мысалы, 2017 жылы &#1257ткен бай&#1179ауды&#1187 1-кезе&#1187інде &#1241нші француз тіліндегі S.O.S d’un terrien en détresse композициясын орындады. Айта кетейік, сарапшылар отанды&#1179 ж&#1201лдыз &#1241н айтып жат&#1179анда орнынан т&#1201рып, &#1179ол шапала&#1179та&#1171ан болатын.

Ал бай&#1179ауды&#1187 2-кезе&#1187інде Димаш &#1178&#1201дайберген же&#1187імпаз атан&#1171ан еді. &#1178аза&#1179станды&#1179 &#1241нші ол кезе&#1187де Витасты&#1187 «Опера 2″ атты туындысын орында&#1171ан болатын.

3-кезе&#1187де киген костюмі

Ал бай&#1179ауды&#1187 4-кезе&#1187інде Димаш Гонконг &#1241ншісі &#1241рі актері Джеки Чанны&#1187 «Осенняя печаль» &#1241нін орында&#1171ан еді. &#1178аза&#1179станды&#1179 &#1241нші б&#1201л жолы &#1179алпа&#1179 киіп шы&#1179&#1179ан еді.

Дизайнерлерді&#1187 с&#1257зіне сенсек, Димаш сол кезде сахна&#1171а танымал брендтерді&#1187 киімімен шы&#1179&#1179ан.

Бай&#1179ауды&#1187 5-кезе&#1187інде Димаш &#1257згеше стиль та&#1187да&#1171ан болатын. Ол онда Бруно Марс пен Марк Ронсонны&#1187 Uptown Funk атты &#1241нін орында&#1171ан еді.

7-кезе&#1187де Димаш &#1178&#1201дайберген бастап&#1179ыда «Адай» к&#1199йін тартып, кейін &#1179аза&#1179 &#1241ні «Дайдидауды» &#1178аз&#1200&#1256У &#1201лтты&#1179 аспаптар ансамбліні&#1187 с&#1199йемелдеуімен шыр&#1179ады. 

&#1178аза&#1179станды&#1179 &#1241нші б&#1201л кезе&#1187де на&#1171ыз &#1179аза&#1179и на&#1179ышта&#1171ы костюмді та&#1187дады.

&#1178аза&#1179станды&#1179 орындаушы 2017 жылы &#1178ытайда Asian Music GaLa ж&#1199лдесін же&#1187іп ал&#1171ан кезде сахна&#1171а киіп шы&#1179&#1179ан костюмі де ерекше бол&#1171ан еді. 

Айта кетейік, Димаш &#1178ытайда &#1257ткен бай&#1179ау&#1171а &#1179атыспай т&#1201рып, м&#1199лде бас&#1179а стильде киінетін. 

Мысалы, 2015 жылы &#1257ткен «Славян базарында» Димашты&#1187 шаш &#1199лгісі &#1257згеше болды. &#1240нші ол бай&#1179ауда Adagio композициясын орында&#1171ан болатын. 

«Биыл «Славян базары» бай&#1179ауында екінші жыл &#1179атарынан &#1179&#1201рметті &#1179она&#1179 ретінде &#1257нер к&#1257рсеттім. Осы м&#1199мкіндікті ма&#1171ан сыйлап, шексіз ілтипаттарын к&#1257рсетуден жалы&#1179пайтын фестиваль &#1201йымдастырушыларына шексіз ал&#1171ыс айтамын! Мені алыстан &#1179олдап келген барша жанк&#1199йерлерге де мы&#1187 ал&#1171ыс! Саxна&#1171а шы&#1179&#1179ан кезден бастап Сіздерді&#1187 энергиялары&#1187ыз мені ерекше к&#1257&#1187іл-к&#1199йге б&#1257леді! (…)», — деп жаз&#1171ан &#1241нші Instagram желісіндегі пара&#1179шасында.

«Славян базары-2015″

Басылымдарды&#1187 м&#1201&#1179абаларына т&#1199скен Димаш

Димаш осы бай&#1179аудан кейін &#1178аза&#1179станда &#1171ана емес, &#1178ытайда да с&#1241нді киінетін ж&#1201лдыздарды&#1187 біріне айналды. Т&#1199рлі басылымдар мен жарнама агенттіктеріні&#1187 м&#1201&#1179абасында жариялан&#1171ан Димашты&#1187 суреттері к&#1199ннен-к&#1199нге к&#1257бейген болатын.

Айта кетейік, 25 жаста&#1171ы &#1241нші Men’s Health, Southern Metropolis Daily, Chic Teen, Starbox сия&#1179ты аты &#1241лемге &#1241йгілі журналдарды&#1187 м&#1201&#1179абасына шы&#1179ты.

&#1240нші к&#1199нделікті &#1257мірде не киеді?

Димаш &#1178&#1201дайбергенні&#1187 &#1241леуметтік желіде жарияла&#1171ан суреттерін &#1179араса&#1179, &#1241ншіні&#1187 к&#1257біне &#1241деттегі джинс, же&#1187іл жейде, свитшот киіп ж&#1199ретінін бай&#1179ау&#1171а болады.

Димаш к&#1257біне спорт киімдерін &#1201натады деуге болады.

Суреттер &#1241ншіні&#1187 Instagram желісіндегі пара&#1179шасынан алынды.

О&#1179и отыры&#1187ыз:

«Сондай мінсіз». &#1240лем ж&#1201лдыздарыны&#1187 Димаш жайлы айт&#1179ан пікірлері

«Рух беріп, жаны&#1187ды емдейтін &#1241нші». Димаш &#1178&#1201дайберген 25 жаста

Комментарии закрыты.