25.10.2019
от

«К&#1257птeн бeрі xaлы&#1179 aлдынa шы&#1179пaй ж&#1199ргeн &#1257нeр aдaмдaры &#1179aйдa ж&#1199р?» дeгeн с&#1201рa&#1179 бaршaмызды&#1187 к&#1257кейімізде шы&#1171ар. Бірі т&#1201рмыс&#1179а шы&#1171ып, &#1257нерден алыстаса, ендігі бірі сахна т&#1257рінен м&#1199лде к&#1257рінбей кетті. Tengrinews.kz тілшісі к&#1257птен бері халы&#1179 алдына шы&#1179пай кеткен &#1257нер адамдарыны&#1187 &#1179айда ж&#1199ргенін аны&#1179тап к&#1257рді. 

Н&#1201рлан &#1256нербаев

&#1240нші Н&#1201рлан &#1256нербаев сахнадан к&#1257рінбей кеткен &#1241ншілерді&#1187 &#1179атарында деп айту&#1171а болады. &#1256нербаев 2008-2011 жылдар аралы&#1171ында Парламент м&#1241жілісі депутаты бол&#1171аны белгілі. 2011 жылдан бері шы&#1171армашылы&#1171ын &#1179ол&#1171а ал&#1171ан. Ал 2016 жылы &#1256нербаев сахна&#1171а оралатынын м&#1241лімдеген. 

Н&#1201рлан &#1256нербаев © instagram.com/onerbay_nurlan

Б&#1199гінде &#1241нші &#1178аза&#1179стан &#1179алаларында концерттерге шы&#1171ып, &#1257нер к&#1257рсетіп ж&#1199р. &#1240ншіні&#1187 Instagram желісінде бір &#1171ана ресми пара&#1179шасы бар. Желідегі аккаунтында 24 мы&#1187нан аса о&#1179ырманы бар &#1241нші &#1179о&#1171амда болып жат&#1179ан о&#1179и&#1171алар туралы ойын жиі б&#1257лісіп отырады. 

Г&#1199лнар Сихымбаева

1985 жылдан бастап «Г&#1199лдер» ансамблінде &#1179ызмет еткен Г&#1199лнар Сихымбаева б&#1199гінде сахнадан г&#1257рі білім саласына к&#1257п уа&#1179ытын арнайтын к&#1257рінеді. Б&#1199гінде &#1241нші Алматы &#1179аласында&#1171ы &#1178аза&#1179 &#1201лтты&#1179 &#1179ыздар педагогикалы&#1179 университетінде &#1201стазды&#1179 &#1179ызметін ат&#1179арып ж&#1199р. 

Г&#1199лнар Сихымбаева &#1241ріптестерімен 

«&#1178аза&#1179 &#1201лтты&#1179 &#1179ыздар ПУ-ды&#1187, &#1257нерлі, &#1201стаздарымен бір селфи! Ша&#1179ырамыз &#1179ыздар бізді&#1187 &#1179ара ша&#1187ыра&#1179тан білім алу&#1171а!», — дейді &#1241нші Facebook желісіндегі жазбасында.

«Біра&#1179 к&#1257&#1187ілімні&#1187 б&#1241рі — сахна. Дегенмен, мойынсыну&#1171а тура келеді. Жастарды т&#1241рбиелеу керек, олар&#1171а ба&#1171ыт-ба&#1171дар беру керек. Сахна&#1171а оралуым м&#1199мкін. Оны &#1201мыт&#1179ан емеспін», — деген еді &#1241нші отанды&#1179 арналарды&#1187 біріне берген с&#1201хбатында. 

Рахат Т&#1201рлыханов

&#1240нші Рахат Т&#1201рлыхановты сахнадан м&#1199лде к&#1257рінбей кеткен &#1241нші деп айту&#1171а болады. «&#1240йел ба&#1179ыты» ба&#1171дарламасына тікелей эфирге шы&#1179&#1179ан &#1241нші б&#1199гінде IT саласында ж&#1199ргенін айт&#1179ан. 

«&#1178азір мобиль &#1179осымша&#1171а арнал&#1171ан жоба бойынша ж&#1201мыс істеп жатырмыз. Жалпы караокеде &#1241н айтып т&#1201ратыным болмаса, м&#1199лде &#1241н айтпаймын. Сахна&#1171а оралу ойда бар, біра&#1179 на&#1179ты &#1179ашан екенін білмеймін. К&#1241сібімді д&#1257&#1187гелетіп ал&#1171аннан кейін &#1171ана шы&#1171ар», — деген екен &#1241нші. 

&#1240нші б&#1199гінде &#1199ш баланы&#1187 &#1241кесі. 

Рахат Т&#1201рлыханов © instagram.com/rakhat_turlykhanov

&#1240сем Ж&#1241кетаева

Superstar.kz жобасыны&#1187 &#1179атысушы, бір кездері «Айлан» ла&#1179апатымен белгілі бол&#1171ан &#1241нші &#1240сем Ж&#1241кетаева б&#1199гінде бар уа&#1179ытын отбасына арнайтын к&#1257рінеді. &#1240нші — Айсана есімді &#1179ызды&#1187 анасы. Сахнадан к&#1257рінбей кеткен ол желіде белсенді. Оны&#1187 Instagram желісіндегі пара&#1179шасында 297 мы&#1187 о&#1179ырманы бар. 

&#1240сем Ж&#1241кетаева отбасымен © instagram.com/assem_zhaketayeva

Н&#1201ржан &#1178алжан

Бір кездері ерекше даусымен халы&#1179ты т&#1241нті еткен Н&#1201ржан &#1178алжан да сахна т&#1257рінен к&#1257рінбей кеткен &#1241ншілерді&#1187 бірі. Б&#1199гінде &#1241нші сахна&#1171а шы&#1179пай кеткенімен &#1199немі жа&#1187а &#1241ндер жазып, Instagram желісіндегі пара&#1179шасында жанк&#1199йерлерімен жа&#1187алы&#1179тарын б&#1257лісіп отырады. &#1240нші Instagram желісіні&#1187 белсенді &#1179олданушысы, оны&#1187 112 мы&#1187 о&#1179ырманы бар. 

Н&#1201ржан &#1178алжан © instagram.com/nurzhan_halzhan_official

Ас&#1179ар Ж&#1199нісбеков

&#1240ншіні&#1187 Instagram желісіндегі пара&#1179шасын &#1179арап, Ас&#1179ар Ж&#1199нісбеков шоу-бизнестен той-бизнеске біржола ауыс&#1179ан деп ойларсыз. Сахнадан к&#1257рінбей кеткенімен &#1241нші тойларда жиі &#1257нер к&#1257рсетеді екен. Одан б&#1257лек &#1241нші репертуарында&#1171ы &#1241ндерін жа&#1187артып, отанды&#1179 ба&#1171дарламалар&#1171а &#1179атысып, &#1257нерге де бет б&#1201рып келе жат&#1179аны бай&#1179алады. 

Ас&#1179ар Ж&#1199нісбеков© instagram.com/askarzhunisbekov

Динара &#1178ыры&#1179баева

Б&#1199гінде Динара &#1178ыры&#1179баева — &#1199ш баланы&#1187 анасы. «&#1240нші балапан&#1171а» бес жасында &#1179атысып, бас&#1179а да балалар бай&#1179ауында топ жарып, &#1241ншілікке толы&#1179тай бет б&#1201р&#1171ан Динара &#1241ндер жаздырып, бейнеклиптер т&#1199сіріп, тіпті жеке концертін де беріп &#1199лгерген. Жеке бизнесін &#1179ол&#1171а ал&#1171ан &#1241нші сахнадан алыс кетіп, жеке &#1257міріне к&#1257бірек к&#1257&#1187іл б&#1257луді та&#1187да&#1171ан. 

&#1240нші Динара &#1178ыры&#1179баева &#1199шінші баласын д&#1199ниеге &#1241келді

Динара &#1178ыры&#1179баев отбасымен © instagram.com/kyrykbayeva

Еркін М&#1241улен

Кезінде к&#1257пшілік &#1241ндерін с&#1199йіп ты&#1187дайтын &#1241нші к&#1257гілдір экраннан к&#1257рінбей кетті. Еркін М&#1241улен &#1257зіні&#1187 неліктен сахнадан к&#1257рінбей кеткенін «&#1240йел ба&#1179ыты» ба&#1171дарламасында шоу бизнесте «&#1179ара тізімге» еніп кеткенін т&#1199сіндірген. 

«…Кезінде &#1257здері &#1201сыныс жасап, жыл сайын а&#1187сап к&#1199тетін жылда &#1179атысып ж&#1199рген «Са&#1171ындыр&#1171ан &#1241ндер-ай» &#1241н фестиваліне &#1179атыспа&#1179 болып Майра апамыз&#1171а хабарластым. «Екі-&#1199ш &#1241німіз бар еді, б&#1201&#1171ан дейін де &#1179атысып ж&#1199р едік. &#1256зі&#1187із ты&#1187дап к&#1257рсе&#1187із» деп &#1201сыныс тастадым. Майра апама &#1257кпе жо&#1179, ол кісі &#1257з ж&#1201мысын істеп отыр &#1171ой. Ол кісі: «&#1256кінішке &#1179арай, Еркін мырза, мен сізді шы&#1171ара алмаймын. &#1256йткені сіз &#1179ара тізімдесіз» деді. Сондай &#1179ара тізімдер бар екен. Сондай тізімде т&#1201р екенбіз», — деген еді &#1241нші. 

&#1240нші &#1257зін «&#1179ара тізімге» енгізген адамны&#1187 кім екенін білмейтінін айт&#1179ан. 

Еркін М&#1241улен 

Роман Ким

SuperStar.kz жобасыны&#1187 финалисі, &#1241нші Роман Ким да к&#1257птен бері теледидардан к&#1257рінбей кеткен. 20 &#1179арашада Gakku арнасына берген с&#1201хбатында &#1241нші сахнадан кетуіне кейбір адамдарды&#1187 ы&#1179пал еткенін ж&#1241не сол &#1199шін елден кетуге м&#1241жб&#1199р бол&#1171анын айт&#1179ан. Тіпті &#1241ншіге зорлы&#1179 &#1241рекеттері жасалып, Роман ата-анасыны&#1187 &#1179ауіпсіздігіне ала&#1187да&#1171ан екен. 2004 жылы 18 жасында &#1179алы&#1187 к&#1257пшілікке таныл&#1171ан &#1241нші б&#1199гінде бір &#1201л, бір &#1179ызды&#1187 &#1241кесі. 

Роман Ким © instagram.com/roman_kim_singer 

Комментарии закрыты.